T Tamu Lain Mar 20, 2021

Berikut adalah ciri berduka pada tahap tawar-menawar/ bergaining...

G Guru

Jawaban

Memohon kemurahan Tuhan