T Tamu Lain Mar 20, 2021

Basa sing digunakake anggone sesorah kudu laras karo sing diadhepi. Menawa sing diadhepi wong sing luwih tuwa, basa sing di gunakake yaiku....

G Guru

Jawaban

Basa krama