T Tamu Lain Mar 20, 2021

(Pilihen wangsulan kang bener. Wangsulan bisa luwih saka siji)


Tembung kang nganggo sandhangan cakra yaiku....

G Guru

Jawaban

Krupuk puli

Rambut kriting

Kraton Jogja