T Tamu Lain Mar 20, 2021

Kula minangka pambiwara wonten ing adicara kalenggahan punika, mbok bilih wonten tutur atur ingkang kelantur kula nyuwun agunging pangaksami dhumateng panjenengan sedaya.


Ukara kasebut tuladha atur….

Kula minangka pambiwara wonten ing adicara kalenggahan punika, mbok bilih wonten tutur atur ingkang kelantur kula nyuwun agunging pangaksami dhumateng panjenengan sedaya.Ukara kasebut tuladha atur….
G Guru

Jawaban

atur panutup