T Tamu Lain Mar 20, 2021

Wacanen Cuplikan Teks Drama iki !


Ratri: Kowe kudu teges saiki. Sapa sing bakal kokpilih. Aku apa dheweke! Hah!


Putra: Sik, Ratri. Wehana aku wektu sepisan maneh...

Ratri : Halah wis ra kathek pisan pisan maneh. Nek ora, aku sing bakal mutusi!


Struktur drama kang nonjo (menonjol) ing cuplikan drama kasebut yaiku...

G Guru

Jawaban

Komplikasi